Ciecze - Archiwum

Areometr

Zanurzmy probówkę, obciążoną śrutem lub piaskiem, po kolei w wodzie, nafcie i stężonym roztworze wodnym soli kuchennej. Probówka opuści się w nafcie głębiej, a w roztworze soli płycej, niż w wodzie. Według doświadczenia z poprzedniego ustępu ciężar wypieranych we wszystkich trzech wypadkach cieczy jest ten sam, jako równy ciężarowi pływającej probówki. Skoro jednak nafta ma […]

Warunki równowagi ciał pływających cz. 2

c) P jest mniejsze od P’. W tym wypadku ciało zanurzone w głąb cieczy wznosi się pod wpływem przeważającego parcia, część ciała wynurza się z cieczy, ciało, jak mówimy, pływa. Tak się zachowa korek zanurzony przemocą do wody, albo jajko w nasyconym roztworze soli. Doświadczenie. Skoro w przypadku ciała pływającego dwie siły, ciężar ciała i […]

Warunki równowagi ciał pływających cz. 1

Wystawmy sobie ciało (jednorodne), które zanurzamy do cieczy; niech przy tym ciało to nie zmienia kształtu swego pod wpływem ciśnienia, jakie ciecz na nie wywiera. Otóż ciało to podlega działaniu dwóch sił: Ciężar ciała P ciągnie ciało w głąb. Wiemy już, że wszystko tak się odbywa, jaką by ciężar ciała był zaczepiony w środku ciężkości. […]

Wyznaczenie ciężaru właściwego

Zasada Archimedesa daje nam dogodny sposób wyznaczenia ciężaru właściwego ciała stałego lub ciekłego. Wiemy już, że, chcąc określić ciężar właściwy, winniśmy mieć: 1. ciężar ciała; 2. objętość ciała. Zważywszy jednak, że 1 gram wody ma objętość 1 cm3, mamy przecież w ciężarze wody przez ciało wypartej zarówno objętość wody, jak i objętość ciała; wystarczy więc […]

Zasada Archimedesa cz. 2

Gdy nalejemy do zlewki wody powyżej zewnętrznego wylotu rurki i pociągniemy ustami wodę z tego końca rurki, by rurkę nią napełnić, to woda płynąć będzie przez otwarty koniec i przy tym tylko dotąd, dopóki poziom jej wewnątrz nie opadnie do poziomu owego wolnego końca rurki. Można też, celem napełnienia rurki wodą zamiast wciągać ustami, jedynie […]

Zasada Archimedesa cz. 1

Już codzienne spostrzeżenia pouczają nas o istnieniu parcia, skierowanego ku górze i działającego na ciała opuszczone do cieczy. Uwiążmy cięższy kamień na sznurku i uprzytomnijmy sobie, jaki wysiłek jest tu potrzebny, by unieść kamień. Zanurzamy teraz kamień do kubełka z wodą; zauważymy z pewnością, że wysiłek dla utrzymania kamienia jest w tej chwili mniejszy, niż […]

Ciśnienie na ściankę boczną cz. 2

Wnioski. U otworu bocznego przeciwstawiają się sobie dwa ciśnienia, działające w kierunku poziomym: na zewnątrz od słupa wody, do wewnątrz od słupa rtęci. Ciśnienia te są równe, skoro jest równowaga. Doświadczenie to wskazuje, że ciśnienie na ściankę boczną zależy nie od ilości cieczy, a od wysokości słupa, czyli głębokości otworu bocznego pod zwierciadłem cieczy; przecież […]

Ciśnienie na ściankę boczną cz. 1

Doświadczenie 1. Weźmy flaszkę mającą boczny wylot u dna i zatknijmy ten wylot korkiem z przełkniętą przezeń rurką szklaną na końcu zwężoną. Dla zamknięcia drugiego otworu flaszki służy inny korek z osadzoną w nim rurką, która łączy się za pomocą węża gumowego z lejkiem. Zasłoniwszy boczny wylot palcem, napełniamy flaszkę wodą po szyjkę, po czym […]

Ciecze różnorodne

Doświadczenie. Do naczynia dwuramiennego wlewamy trochę rtęci, po czym na rtęć do jednego z ramion lejemy wodę. Poziom rtęci pod wodą opadnie, w drugim ramieniu się wzniesie; powierzchnia zetknięcia obu cieczy stanowi granicę rozdziału. Poprowadźmy płaszczyznę poziomą przez granicę rozdziału; na tej płaszczyźnie spoczywa z jednej strony słup wody wysokości hi, a z drugiej słup […]

Ciśnienie wewnątrz cieczy cz. 2

Wnioski. Jeżeli zamiast poziomego denka wyobrazimy sobie na tymże miejscu warstewkę cieczy, to i ona doznawać będzie podobnego parcia ku górze, a że jest mimo to w równowadze, więc najwidoczniej musi podlegać równocześnie i z góry na dół uciskowi, który jest zawsze równy i wręcz przeciwny pierwszemu. Wyniki powyższych doświadczeń prowadzą do następującego twierdzenia: Wewnątrz […]