Ciśnienie wewnątrz cieczy cz. 2

Wnioski. Jeżeli zamiast poziomego denka wyobrazimy sobie na tymże miejscu warstewkę cieczy, to i ona doznawać będzie podobnego parcia ku górze, a że jest mimo to w równowadze, więc najwidoczniej musi podlegać równocześnie i z góry na dół uciskowi, który jest zawsze równy i wręcz przeciwny pierwszemu.

Wyniki powyższych doświadczeń prowadzą do następującego twierdzenia: Wewnątrz cieczy wszystkie punkty tej samej płaszczyzny poziomej doznają jednakowych ciśnień.

Im głębiej pod zwierciadłem cieczy przebiega płaszczyzna pozioma, tym większe na niej panuje ciśnienie. Wielkość ciśnienia na pewnym poziomie zależeć też winna od rodzaju cieczy, a mianowicie od jej ciężaru właściwego. Wyjaśni nam to bliżej następujące doświadczenie.