Ciśnienie na ściankę boczną cz. 2

Wnioski. U otworu bocznego przeciwstawiają się sobie dwa ciśnienia, działające w kierunku poziomym: na zewnątrz od słupa wody, do wewnątrz od słupa rtęci. Ciśnienia te są równe, skoro jest równowaga. Doświadczenie to wskazuje, że ciśnienie na ściankę boczną zależy nie od ilości cieczy, a od wysokości słupa, czyli głębokości otworu bocznego pod zwierciadłem cieczy; przecież niewielka ilość cieczy w rurce nad flaszką sprawia to samo ciśnienie na warstewkę w wylocie bocznym, co olbrzymia stosunkowo ilość wody we flaszce. To ciśnienie w jakim punkcie ścianki bocznej zależy też od ciężaru właściwego cieczy: gdy uważane miejsce ścianki leży w głębokości 1 cm. pod zwierciadłem rtęci, to doznaje takiegoż ucisku, jak w przypadku wody w głębokości dopiero 13,6 cm.

Rozkład ciśnień u ścianki bocznej zbiornika, a więc wzrost tych ciśnień w miarę zanurzenia się w głąb cieczy, okazać też można z pomocą blaszanego naczynia z drobnymi otworami wzdłuż pionowej linii. Struga wody, wypływającej z takiego naczynia, sięga tern dalej, im niżej pod zwierciadłem cieczy dany otwór przypada, a więc im większe jest ciśnienie, wyrzucające strumień wody.