Zwierciadło płaskie i obrazy w tym zwierciadle cz. 2

Wpatrując się w ogóle w „pozorne obrazy” przedmiotów, tworzące się w płaskim zwierciadle, dostrzegamy, że obraz jakiegoś punktu powstaje za zwierciadłem w takiej odległości, w jakiej się punkt znajduje przed zwierciadłem. Doświadczalnie możemy się o tym przekonać, przerabiając jeszcze następujące ćwiczenie.

Kładziemy w poprzek stołu podziałkę metrową, na podziałce zaś w połowie jej długości (50 cm.) umieszczamy w położeniu pionowym płytę szklaną. Jeżeli podziałka nie leży prostopadle do płyty, to widoczny za płytą obraz przedniej połowy podziałki nie przystaje do jej drugiej połowy, powodując za szybą niby rozdwojenie podziałki; przesuwając przedni koniec podziałki w lewo lub w prawo, możemy osiągnąć położenie właściwe.

Jeżeli teraz postawimy świeczkę płonącą lub lampkę kieszonkową u którejś działki, np. 20 cm., przedniej połowy metra, wówczas ujrzymy przez szybę obraz, w miejscu, gdzie stoi działka 80 cm.; od 50 do 20 w jedną stronę tak jest daleko, jak do 80 w drugą. Podczas lekcji którykolwiek z uczniów stanąć może za stołem i palcem wskazywać za szybą, gdzie powstaje obraz, chociaż obrazu tego nie widzi; kierować się on będzie liczbami na podziałce, a jego koledzy, obserwujący każdorazowe położenie obrazu i palca, mogą orzekać, czy palec trafnie wskazywał miejsce obrazu.