Szybkość światła cz. 2

Mniej więcej po 6 miesiącach, gdy ziemia przeszła na przeciwległy koniec orbity, okazało się, że mały księżyc, któremu wypadało ukazać się po raz setny, stał się niepunktualnym i spóźnił się o całe 15 minut poza czas obliczony. Nadto ukazywanie się jego występowało stopniowo coraz później, w miarę tego jak ziemia zbliżała się do najdalszego od […]
Napisał
Luty 27, 2017

Szybkość światła cz. 1

W roku 1670 optyka zawdzięcza astronomii nowy krok naprzód. W tym roku uczony duńczyk Oław Rnemer robił spostrzeżenia w obserwatorium Paryskiem nad zaćmieniami księżyców Jowisza. Planeta ta, odległa o 475,693,000 mil angielskich od słońca, posiada 5 księżyców; ciekawym dla nas jest tylko jeden z nich, najbliższy planety. Roemer obserwował ten księżyc; widział, że się obraca […]
Napisał
Luty 27, 2017

Załamanie światła cz. 7

Całkowite odbicie zachodzi wówczas tylko, jeżeli promień ma przechodzić z ośrodka mocniej załamującego do ośrodka załamującego słabiej; zachodzi wówczas zawsze, skoro tylko kąt padania jest dość wielki. Od tego zależą w pewnym stopniu miraże na pustyniach i inne analogiczne zjawiska atmosferyczne. Jeżeli, na przykład, słońce ogrzewa wielką powierzchnię piaszczystą, warstwa powietrza, dotykająca i piasku, staje […]
Napisał
Luty 27, 2017

Załamanie światła cz. 6

Nastręcza się pytanie, co zajdzie, jeżeli promień w wodzie przebiega drogę nE, znajdującą się poza n”E? Odpowiadamy, że nie wyjdzie wówczas z wody, lecz ulegnie całkowitemu odbiciu (wzdłuż Ex), przy czym, dla dolnej strony powierzchni wody prawo odbicia jest toż samo, co i dla górnej, mianowicie kąt padania dokładnie równa się kątowi odbicia. Flagi reklamowe […]
Napisał
Luty 27, 2017

Załamanie światła cz. 5

W taki sposób w miarę powiększania się kąta padania, odbicie od wody zbliża się do odbicia prostopadłego od rtęci i przewyższa je wreszcie; lecz przy żadnym, największym nawet kącie padania, jeżeli tylko promień pada z powietrza, odbicie od wody, ani od rtęci, ani od żadnego innego ciała nie jest całkowitym. rzeźby z lodu na wesele […]
Napisał
Luty 27, 2017

Załamanie światła cz. 4

Jeżeli pada w kierunku mE, również zachodzi załamanie przy E i promień trafia na punkt n. Przeprowadźmy z końców promieni padających prostopadłe z końców zaś promieni załamanych prostopadłe np, na BD. Po zmierzeniu długości mo i pn i podzieleniu jednej przez drugą, otrzymujemy pewien iloraz. Podzielmy w podobny sposób długość mo na długość odpowiedniej prostopadłej […]
Napisał
Luty 27, 2017

Załamanie światła cz. 3

Płaskie okrągłe naczyń, z przednią pionową ścianą, jest napełnione do połowy wodą, zmętnioną przez domieszkę mleka lub przez strącenie mastyksu. Za pomocą niewielkiego, płaskiego zwierciadełka wpuszczamy przez szczelinę w bocznej powierzchni naczynia wiązkę światła w dowolnym kierunku. Trafia ona na wodę, wchodzi w nią i zaznacza swą drogę w cieczy wyraźnym jasnym pasmem. Tymczasem promień […]
Napisał
Luty 27, 2017

Załamanie światła cz. 2

Po nim następują Roger Bacon, Yitellio i Kepler. Jedno z najważniejszych zadań nauki polega na opartym na dokładnych pomiarach oznaczaniu stosunków ilościowych w zjawisku; wartość takich pomiarów zależy przede wszystkim od zręczności i sumienności badacza. Yitellio był, zdaje się, zręczny i sumienny, Kepler zaś zwykł zwracać się do spostrzeżeń swych poprzedników, rozważać je pod wszelkimi […]
Napisał
Luty 27, 2017

Załamanie światła cz. 1

Dłużej aniżeli przez tysiąc lat nie uczyniono optyce ani jednego kroku naprzód poza prawem odbicia. Uczeni wieków średnich usiłowali z jednej strony stawiać na priori prawa wszechświata na zasadzie własnego przekonania wewnętrznego, podczas gdy z drugiej strony inni z pomiędzy nich byli tak przejęci rozmyślaniami o świecie przyszłym, że z pogardą prawdziwą spoglądali na wszystkie […]
Napisał
Luty 27, 2017

Prostoliniowe rozchodzenie się światła cz. 4

Jedno z głównych zagadnień nauki, na którym polega przeważnie jej rozwój, jest dopomaganie zmysłom człowieka, wprowadzanie go w dziedziny, w które bez tej pomocy przeniknąć by nie zdołał.  Tak więc uzbrajamy oko w teleskop, gdy chcemy zbadać przestrzeń daleką, i w mikroskop, gdy chcemy śledzić ruchy i budowę w ich wymiarach najmniejszych. Otóż wykazane prawo […]
Napisał
Luty 27, 2017