Zwierciadło płaskie i obrazy w tym zwierciadle cz. 3

Prawa odbicia promieni oraz miejsce powstawania obrazu w zwierciadle piaskiem sprawdzić nadto można w następującym ćwiczeniu. Na deseczce poziomej ustawiamy pionowo małe zwierciadełko. Wpinamy w A jedną szpilkę, zaś w B1 drugą. Spoglądamy potem tak w zwierciadło, aby obraz szpilki B1 zakrył nam szpilkę A. Prosta AB1 określa kierunek promienia padającego; oko znajduje się na drodze promienia odbitego. Zatknijmy teraz trzecią szpilkę tak na drodze promienia odbitego np. w D1 aby szpilka ta zasłoniła nam pierwsze dwie, widziane przez odbicie. Kreślimy wreszcie na deseczce prostą AB1 – kierunek promienia padającego, następnie z punktu podania C,  kresę C1D1 stanowiącą kierunek promienia odbitego. C1 D1zdaje się być przedłużeniem A, B1, widzianej przez odbicie. Wystawmy w Ci prostopadłą C1 P do zwierciadła i porównajmy kąty padania i odbicia; okażą się one równe.

Przesuńmy szpilkę drugą z B1 w B2 i powtórzmy kolejno te same czynności i konstrukcje, a uzyskamy wynik podobny do poprzedniego. Nadto, gdy przedłużymy wstecz promień odbity w drugim wypadku D2 C2, do przecięcia się z wstecznym przedłużeniem D1 C1 w punkcie A1, to okaże się, że A1 leży na prostopadłej z A do zwierciadła; przy tym odległość od A1 do zwierciadła jest równa odległości A do zwierciadła. Punkt A1, z którego promienie odbite zdają się wychodzić, stanowi obraz pozorny punktu A.

Rolę zwierciadła odgrywa nieraz gładka powierzchnia wody.