Ciśnienie wewnątrz cieczy cz. 1

Doświadczenie. 1. Weźmy szkło od lampy i kartkę białego papieru (wyciąć z pocztówki lub biletu wizytowego) o powierzchni cokolwiek większej od wylotu szkła. Zamiast kartki papieru użyć można takiejże wielkości kawałek szyby okiennej. Następnie, zasłoniwszy otwór szkła kartką, opuszczamy je do szerszego naczynia (słój) z wodą. Denko nie odpada ani w postawie pionowej walca, ani w poziomej; do walca można nawet opuścić, opierając o denko, pręcik szklany, lub żelazny, nie wywołując oderwania się denka. Stwierdzamy w ten sposób istnienie wewnątrz cieczy ciśnienia, skierowanego prostopadle do uciskanej powierzchni denka.

2. Ustawmy nasz walec z denkiem pionowo w cieczy i lejmy doń ostrożnie wodę zabarwioną; dno kartonowe uchyli się dopiero w chwili, gdy poziomy cieczy wewnątrz i zewnątrz się zrównają (płytka szklana odpadnie przy tym na chwilę przed zrównaniem się poziomów). Jeżeli nadal dolewać będziemy zabarwionej wody, to nadmiar jej przedostanie się między denkiem kartonowym a krawędzią walca, poziomy zaś pozostaną zrównane. Wynik doświadczenia nie zależy od głębokości zanurzenia.