Ośrodki przewodzące głos cz. 1

Skoro jednak ruch ciała drgającego, które nazwaliśmy przed chwilą źródłem głosu, najwidoczniej nie udziela się bezpośrednio naszemu organowi słuchu, to jakże sobie wystawić mamy rolę tego ruchu jako bodźca wrażeń słuchowych? Otóż głos jako zjawisko fizyczne obejmuje dwie rzeczy: ciało drgające, czyli źródło głosu, a poza tym ośrodek materialny również sprężysty, który pobudzony zostaje do drgań przez źródło głosu i przenosi to drganie w sposób swoisty w dal. Ośrodek ten nosi nazwę przewodnika głosu, a mogą w roli przewodnika głosu wystąpić zarówno ciała stałe, jak ciecze i gazy.

Dla wytworzenia więc wrażenia słuchowego potrzebne są trzy rzeczy: źródło głosu, przewodnik głosu i narząd słuchowy.

A. Gazy. Prawie wszystkie głosy przybywają do nas przez powietrze. Ażeby sobie wytworzyć pewne wyobrażenie o tern, w jaki sposób głos w powietrzu się rozchodzi, wykonajmy następujące doświadczenie.

Wypełniamy piaskiem rurkę kauczukową długości około 4 metrów, końce zamykamy, przewiązując je sznurkiem, by piasek z rurki nie mógł się wysypać. Jeden koniec ujmuje jeden z uczniów oburącz, trzymając go możliwie nieruchomo (można też koniec ten przytwierdzić gdziekolwiek); drugi koniec ujmuje inny uczeń i wyprężywszy łagodnie węża, uderza palcem z lekka w gumę tuż przy ręce, w której gumę trzyma.