Barwy barwników cz. 1

Druga część padającego na ciało światła przenika w nie i od togo, jak jest tam przyjęta, zależy barwa ciała. Zbadajmy nieco dokładniej działanie barwników na światło. Składają się one z cząsteczek zmieszanych z ośrodkiem, przenoszącym światło. Chociaż zmieszanie jest bardzo dokładne, przecież cząsteczki pozostają wciąż cząsteczkami, rozsuniętymi jedna od drugiej, jakkolwiek na odległości bardzo nieznaczne. Nie tworzą one, że użyjemy wyrażenia naukowego, ośrodka optycznie ciągłego. Lecz gdzie ciągłość optyczna znika, tam zachodzi odbicie światła padającego. Wielokrotne odbicie na powierzchni cząsteczek przeszkadza światłu przechodzić przez śnieg, sproszkowane szkło lub sól kamienną. Światło tu rozprasza się niezliczonymi „odgłosami”, a nie ginie na skutek pochłaniania. Odbicia takie stanowią przyczynę nieprzezroczystości chmur burzowych dla światła. Chmura składa się z cząsteczek wody, zmieszanych z cząsteczkami powietrza; cząsteczki każdego z tych ciał, wzięte oddzielnie, są przezroczyste, lecz zmieszane razem są zupełnie nieprzezroczystymi.