Bieg promieni przez ośrodek

Kładziemy na deseczce kartkę papieru, na papierze stawiamy płytkę szklaną (lepiej grubszą), wpinamy następnie możliwie pionowo szpilkę za płytką i spoglądając na nią po przez płytkę z ukosa zatknijmy jeszcze parę szpilek  zarówno za płytkę, jak przed nią, starając się ustawić je wzdłuż jednej prostej. Usuńmy następnie płytkę i przyjrzyjmy się, jakie kierunki wyznaczone zostały przez szpilki przed i za płytką.

Promień świetlny, trafiając na przezroczystą płytkę, załamuje się dwukrotnie, raz przy wejściu, drugi raz przy wyjściu, a kierunek promienia opuszczającego płytkę jest równoległy do promienia padającego na płytkę.

Tak więc płytka powoduje równoległe przesunięcie promienia. Połóżmy płytkę szklaną na kartkę zadrukowaną; jakiem się pismo wydaje, gdy spoglądamy na nie przez płytkę z różnych stron, wprost i z ukosa?