Nauka o barwach cz. 7

Rozpocznijmy badanie nasze od zapytania: co rozumieć należy pod wyrazem czarny. Czarna wstęga, przeciągnięta przez wszystkie barwy widma, gasi je zupełnie. W taki sposób pojęcie czerni zostało wyjaśnione jest: ona wynikiem pochłonięcia wszystkich części składowych światła słonecznego. Przeciągnijmy wzdłuż widma wstążkę czerwoną. W świetle czerwonym wstążka posiada żywą barwę czerwoną. Dlaczego? Ponieważ światło, padające na wstążkę, nie jest przez nią gaszone, czyli pochłaniane, lecz prawie wszystkie ulega odbiciu i wpada do oka. Taż sama wstążka, umieszczona w części widma zielonej, wydaje się czarną jak węgiel. Pochłania ona światło zielone, i sprawia przez to w miejscu, na które światło to pada, ciemność głęboką. Wstążka zielona w zielonej części widma świeci żywo swą własną barwą; taż sama wstążka w części widma czerwonej jest czarną jak węgiel. Tu pochłania ona wszystkie padające światło i wskutek tego sprawia ciemnię zupełną.