Szybkość światła cz. 3

Szybkość światła według obliczeń Roemera wynosi 192,500 mil angielskich (309,800 kilometrów) na sekundę. Przez pewien czas spostrzeżenia i rozumowania Roemera nie znajdowały wiary. Cassini, Fontenelle i Hooke podawali je w wątpliwość. Potwierdzenie, nieoczekiwane przez Roemera, dokonał dopiero angielski astronom, Bradley, który dostrzegł, że gwiazdy, zdawałoby się, nieruchome, nie są W istocie nieruchomymi, lecz corocznie opisują na niebie maleńkie orbity. Odkrycie to zakłopotało go w pierwszej chwili; Rradley jednak posiadał wyobraźnię bogatą, umysł otwarty, zdolny do spostrzegania w najdrobniejszym zjawisku obrazu największego. Pewnego razu, pływając łódką po Tamizie, dostrzegł, że chorągiewką na maszcie przy stałym kierunku łódki wykazywała wiatr wciąż w tym samym kierunku, lecz źe przy każdej zmianie kierunku łódki i wiatr się zmieniał pozornie. „Tu, według słów Whelielta, znalazł on podobieństwo do swych spostrzeżeń. Łódka była ziemią, poruszającą się po swej orbicie, a wiatr – światłem gwiazdy”.