Bieg promieni przez soczewkę cz. 2

Promienie za taką bryłą mogą się zebrać w jeden punkt, stąd nazwa szkła zbierającego. Właśnie nasza szklana soczewka obustronnie wypukła, kształtem swoim przypominająca opisany przed chwilą zbiór pryzmatów, również skupia promienie i dla tego nosi nazwę soczewki zbierającej. Wiązka promieni rozbieżna przed soczewką po przejściu przez soczewkę staje się zbieżna. Podobnej zmianie ulegnie i pęk promieni, równoległych przed soczewką; punkt, do którego zbiegną się takie właśnie promienie, otrzymał nazwę ogniska.

Położenie ogniska najłatwiej odnajdziemy, zbierając promienie słońca w jasną plamkę na kartce papieru. Papier w tern miejscu, gdzie powstała plamka, może się tak silnie rozgrzać od ześrodkowanych promieni słonecznych, że może tu ulec zwęgleniu; stąd też pochodzi nazwa szkła palącego. Odległość ogniska od soczewki nazywamy ogniskową.

Z pomocą doświadczenia, opisanego przed chwilą, przekonać się możemy, że w dwu soczewkach jednakowej wielkości ta ma krótszą ogniskową, która jest grubsza pośrodku.