Prasa wodna albo hydrauliczna

Najważniejsze może potwierdzenie zasady Pascala stanowi przyrząd, zwany prasą wodną. Wystawmy sobie dwa walce A i A’ o różnych średnicach, połączone wspólnym kanałem. Ciecz wlana do takiego naczynia podnosi się w obu ramionach do jednakowej wysokości. Walce zamknięte są odpowiednimi krążkami, albo tłokami T i T’, które ślizgają się z najmniejszym tarciem. Niech pole mniejszego wynosi s = 10 cm kwadratowego a większego S = 1000 cm kwadratowego = 100 s. Gdy położymy na mniejszy tłok 10 Gr, to na większy dla utrzymania równowagi trzeba położyć 100 X 10 Gr = 1000 Gr. Mamy tu właśnie zasadę prasy hydraulicznej, o której Pascal powiada: jeden człowiek, cisnący na tłok A’, zdoła zrównoważyć ciśnienie 100 ludzi na tłok A, a pokona ciśnienie dziewięćdziesięciu dziewięciu.