Gazy cz. 8

Gdy pozostajemy w obrębie warstwy powietrza nie wyżej od 200 metrów, licząc od poziomu morza, to podniesienie się co każde 10,5 metr. pociąga zniżkę barometru około i mm. rt. Lecz im wyżej się wznosimy w powietrzu, tym mniejsze jest ciśnienie, a wraz z tern i mniejsza jest gęstość powietrza, gdyż przybiera ono tym większą objętość, im mniejszy na nie wywrzemy ucisk (jest to t. z. z prawo Mariotfa). W miarę tedy wznoszenia się potrzeba coraz grubszej warstwy powietrza do zrównoważenia słupka rtęci wysokości i ram.

Pompy wodne.

Jakkolwiek ciśnienie powietrza poznano i objaśniono w wieku 17, to jednak stosować je umiano już na 130 lat przed Nar. Chr. Najdonioślejszym było zastosowanie ciśnienia powietrza w budowie pomp studziennych.

Rola ciśnienia atmosferycznego.

Po całkowitym zepchnięciu tłoka aż na dno walca i następnym podniesieniu go do góry woda wejdzie do walca. Wskutek próżni, powstającej pod tłokiem, ciśnienie zewnętrzne, działając na poziom wody zbiornika, wpędza Ją do walca. Chociażby wszakże wysokość walca przekraczała 10 met., woda podniosłaby się tylko do wysokości 10 metr., pozostając na tym poziomie mimo dalszego unoszenia tłoka.