Barwy barwników cz. 5

Piana zostaje przede wszystkim oświetlona i rozprasza światło we wszystkich kierunkach; tylko światło, przechodzące przez wierzchnią część fali, trafia do oka i nadaje tej części nieporównanie piękną barwę. Opadaniu bałwanu towarzyszy cały szereg podłużnych wzniesień i zagłębień, działających jak soczewki walcowate, sprawiających przeto zmiany w natężeniu światła, co podnosi piękno jego nadzwyczajnie.

Jesteśmy już tak przygotowani, że możemy zastanowić się nieco bliżej nad pytaniem, o którym wzmiankę już uczyniliśmy i co do którego mylono się dość długo. W wielu książkach znaleźć można zdanie, że mieszanina świateł żółtego i niebieskiego daje zielone. Wykazaliśmy dopiero co, że barwy niebieska i żółta są barwami dopełniającymi, wytwarzającymi przy zmieszaniu białą. Mieszanina barwników niebieskiego i żółtego daje niewątpliwie barwę zieloną, lecz mieszanina farb jest rzeczą zupełnie różną od mieszaniny barw widma.

Helmholtz wykrył przyczynę wytwarzania się barwy zielonej przy zmieszaniu farb niebieskiej i żółtej. Żadna barwa naturalna nie jest czystą. Niebieski płyn lub niebieski proszek przepuszczają nie tylko promienie niebieskie, lecz i część sąsiednich (w widmie) zielonych. Proszek żółty jest przezroczystym nie tylko dla światła żółtego, lecz częściowo i dla przylegającego zielonego.