Załamanie światła cz. 6

Nastręcza się pytanie, co zajdzie, jeżeli promień w wodzie przebiega drogę nE, znajdującą się poza n”E? Odpowiadamy, że nie wyjdzie wówczas z wody, lecz ulegnie całkowitemu odbiciu (wzdłuż Ex), przy czym, dla dolnej strony powierzchni wody prawo odbicia jest toż samo, co i dla górnej, mianowicie kąt padania dokładnie równa się kątowi odbicia.

Całkowite odbicie wykazać można za pomocą następującego prostego doświadczenia. Opuśćmy monetę w szklankę z wodą i nachylmy szklankę tak, aby promienie, wychodzące z monety, padały dość ukośnie na znajdującą się nad nią powierzchnię wody. Spojrzyjmy wówczas z dołu na tę powierzchnię, a ujrzymy obraz monety tak samo wyraźnie, jak samą monetę. Zanurzmy w wodzie dolny koniec próżnej epruwetki i nachylajmy ją. Przy odpowiednim nachyleniu światło, padające poziomo na próbówkę, nie może przejść do zawartego w niej powietrza i zostaje całkowicie odbite ku górze: probówka, gdy się na nią patrzy z góry, błyszczy jak srebro polerowane. Nalejmy nieco wody do próbówki; w miarę jak poziom cieczy wznosi się w niej, całkowite odbicie znika, a wraz z nim i blask; pozostaje tylko wciąż zmniejszający się błyszczący pasek, który znika również, skoro tylko woda w epruwetce dojdzie do poziomu wody na zewnątrz niej. Każda rurka szklana, zamknięta szczelnie na jednym końcu, może służyć do wykazania tego pięknego i pouczającego zjawiska.