Naczynia połączone cz. 1

Doświadczenie. Weźmy przyrząd; składa się on z lejka oraz szkła od lampy, połączonych wężem gumowym. Gdy nalejemy wody do jednego z naczyń, to ciecz wznosi się w obu, przy czym stwierdzamy:

– w obu naczyniach wolna powierzchnia jest płaska,

– w obu naczyniach wolna powierzchnia przypada na jednakowym poziomie.

Możemy oba naczynia zbliżać do siebie wzajemnie lub oddalać, pochylać w sposób dowolny, troszcząc się jedynie, by ciecz nie wylewała się z któregokolwiek; zawsze stwierdzamy wyniki zawarte w dwu punktach powyższych. Niema więc w tym razie żadnej różnicy między naczyniem pojedynczym i naczyniami połączonymi.

Naczynia połączone tu przyrodzie i technice. Prawo naczyń połączonych zjawia się v/ bardzo licznych wypadkach. Gdy w jakimś wysoko położonym punkcie znajduje się zbiornik wody, wtedy łatwo ją sprowadzić do każdego miejsca, leżącego nie wyżej od zbiornika; w tym celu należy tylko zbiornik połączyć za pomocą rury z danym miejscem.

Wodociągi. W miastach o domach bardzo wysokich zachodzi potrzeba dostarczenia wody aż do ostatnich pięter. W tym celu budują odpowiednio wysoki zbiornik, tz. wieżę ciśnień, i stąd sprowadza się wodę rurami do poszczególnych domów.