Gazy cz. 3

Doświadczenie. Przykładamy kartkę papieru do lejka i usuwamy zeń częściowo powietrze. Papier nie odpada, gdyż nadwyżka ciśnienia zewnętrznego tłoczy go do wnętrza. Lejek zwrócić można w którąkolwiek stronę, a więc powietrze ciśnie jednakowo ze wszystkich stron.

Doświadczenie. Gdy wstawimy do wody w zlewce rurkę z obu stron otwartą, to poziomy wody w rurce i naczyniu staną jednakowo wysoko. Jeżeli jednak usuniemy z rurki częściowo powietrze, wówczas w rurce wzniesie się słup wody, którego wysokość wzrasta w miarę rozrzedzenia powietrza w rurce. Ciśnienie powietrza zewnątrz rurki, zwrócone w dół, działa na ciecz w zlewce, skłaniając ją do ruchu ku górze.

Dopóki w rurce jest powietrze o ciśnieniu zwykłem, działania z zewnątrz równoważą się; z chwilą rozrzedzenia powietrza wewnątrz rurki ciecz podnosi się, a w każdej chwili ciśnienie zewnętrzne równoważy się ciśnieniem powietrza wewnątrz rurki łącznie z ciśnieniem słupa cieczy. Gdy więc jeden ze składników (ciśnienie powietrza w rurce) maleje, to drugi (słup cieczy) rosnąć musi, by razem wyrównać mogły stałemu uciskowi zewnętrznemu.