Gazy cz. 7

Ciśnienie średnie.

Gdybyśmy odczytywali ciśnienie barometryczne w ciągu całej doby, co dwie np. godziny, to moglibyśmy wyznaczyć przybliżoną wartość średniego ciśnienia w ciągu tej doby; należałoby oczywiście dodać wszystkie zauważone ciśnienia i otrzymaną sumę podzielić przez liczbę obserwacji.

Gdybyśmy codziennie przez miesiąc notowali stan barometru np. o godz. 12 w południe, to wyliczylibyśmy w podobny sposób średnie ciśnienie w ciągu miesiąca. Na tejże drodze znaleźć można średnie ciśnienie w ciągu roku. W danym miejscu średnie ciśnienie roczne uważać można za prawie stałe. Nad brzegiem morza średnie ciśnienie roczne mało się różni od 76 cm.; ciśnienie to nosi nazwę normalnego.

Zależność ciśnienia od wysokości.

Gdy porównywamy stan barometru na dole jakiegoś wysokiego budynku i na górze, to stwierdzamy mnie lub więcej znaczną zniżkę ciśnienia (na 4-em piętrze około 1,5 mm.). Wróciwszy na poziom niższy, zauważymy stan barometru pierwotny, czyli ten, który odczytaliśmy na tym poziomie przed udaniem się na górę. Objawy te tłomaczą się łatwo: im wyżej się wznosimy, tern niższy słup powietrza uciska na rtęć w barometrze, gdyż minięta warstwa powietrza pozostaje bez wpływu na stan barometru.