Gazy cz. 4

Skoro ciężar powietrza sprawia ciśnienie z góry na dół, to musi wywołać oddziaływanie w postaci ciśnienia z dołu ku górze; ciśnienie to uwidocznić można w następujących doświadczeniach.

Powietrze ciśnie z dołu.

Doświadczenie. Napełniamy walec wodą, przykrywamy go kartką papieru tak, by powietrze się pod papier nie dostało i, przycisnąwszy kartkę dłonią, odwracamy walec dnem do góry. Teraz dłoń odjąć możemy – woda się nie wyleje. Powietrze ciśnie na papier z dołu, przyciska go do zlewki, a że przeważa nad ciśnieniem słupa wody, więc woda wylać się nie może.

Z łatwością też wykonamy doświadczenia, okazującego własności tz. lewara prostego albo pipety.

Ciśnienie gazów wewnątrz organizmów.

Wewnątrz organizmu ludzkiego istnieje ciśnienie powietrza i gazów, równoważone ciśnieniem powietrza zewnętrznego; gdy ciśnienie powietrza zewnętrznego zmniejszamy, to ciśnienie wewnętrznego podnosi skórę.

Pomiar ciśnienia atmosferycznego.

Uczony włoski Torricelli (wiek 17-y), chcąc dowieść ciężaru powietrza (o tern nie miano podówczas należytego pojęcia) oraz wywieranego przez to ucisku, wykonał następujące doświadczenie.