Wpisy autora

Warunki równowagi ciał pływających cz. 1

Wystawmy sobie ciało (jednorodne), które zanurzamy do cieczy; niech przy tym ciało to nie zmienia kształtu swego pod wpływem ciśnienia, jakie ciecz na nie wywiera. Otóż ciało to podlega działaniu dwóch sił: Ciężar ciała P ciągnie ciało w głąb. Wiemy już, że wszystko tak się odbywa, jaką by ciężar ciała był zaczepiony w środku ciężkości. […]

Wyznaczenie ciężaru właściwego

Zasada Archimedesa daje nam dogodny sposób wyznaczenia ciężaru właściwego ciała stałego lub ciekłego. Wiemy już, że, chcąc określić ciężar właściwy, winniśmy mieć: 1. ciężar ciała; 2. objętość ciała. Zważywszy jednak, że 1 gram wody ma objętość 1 cm3, mamy przecież w ciężarze wody przez ciało wypartej zarówno objętość wody, jak i objętość ciała; wystarczy więc […]

Barwy barwników cz. 8

Kwestia zależności pochłaniania od układu cząsteczkowego należy do najsubtelniejszych i najtrudniejszych w fizyce. Nie jesteśmy jeszcze przygotowani, aby ją rozwiązać, lecz stopniowo do rozwiązania dojdziemy. Tymczasem warto objąć wzrokiem jeszcze raz całą sieć zależności, wykrytych przez nasze doświadczenia. Mamy przede wszystkim w świetle słonecznym nadzwyczajnie zawiły czynnik, złożony z niezliczonych rozmaicie łamliwych składników. Powtóre, znajdujemy, […]

Barwy barwników cz. 7

Dokładniejsze badanie przekonało mnie, że szkło, przy tern spostrzeżeniu użyte, przepuszczało oba końce widma, czerwony i niebieski, gasząc część środkową. Fakt ten daje klucz do wyjaśnienia opisanego zjawiska. Delikatne wiosenne liście pochłaniają w przeważającej części światło niebieskie i do oka dochodzi głównie żółtawo-zielone, zawierające jednak sporo promieni czerwonych. Gdy patrzymy na takie liście przez szkło […]

Barwy barwników cz. 6

Po zmieszaniu więc barwników niebieskiego i żółtego, niebieski zatrzymuje promienie żółte, pomarańczowe i czerwone; żółty natomiast pochłania fioletowe, ciemno i jasno niebieskie. Barwa zielona jest jedyna, dla której oba proszki są przezroczystymi; skutkiem tego, gdy światło białe pada na mieszaninę proszków niebieskiego i żółtego, tylko promienie zielone zostają odbite do oka. Widzieliśmy już, że piękna […]

Barwy barwników cz. 5

Piana zostaje przede wszystkim oświetlona i rozprasza światło we wszystkich kierunkach; tylko światło, przechodzące przez wierzchnią część fali, trafia do oka i nadaje tej części nieporównanie piękną barwę. Opadaniu bałwanu towarzyszy cały szereg podłużnych wzniesień i zagłębień, działających jak soczewki walcowate, sprawiających przeto zmiany w natężeniu światła, co podnosi piękno jego nadzwyczajnie. Jesteśmy już tak […]

Barwy barwników cz. 4

Zmielmy kamyk na proszek, a każda cząsteczka daje odrobinę zieleni; skoro zaś cząsteczki te są tak drobne, że się w wodzie unoszą, wówczas światło rozproszone jednostajnie zielonym się wydaje. Stąd pochodzi barwa zielona wód płytkich. Udajmy się na spoczynek, otoczeni czarną wodą Atlantyku. Porannym wstaniu widzimy wodę o żywej barwie zielonej; z tego wnioskujemy z […]

Barwy barwników cz. 3

Sadza lub smoła nie działają mocniej, i jedyna różnica, jaka pomiędzy niemi a wodą zachodzi, jest ta, że już nieznaczna ich grubość do zgaszenia światła wystarcza. Różnica pomiędzy największą znaną przezroczystością i największą znaną nieprzezroczystością jest więc tylko ilościowa. Skoro rozważymy warstwę wody dość grubą, aby światło całkowicie pochłaniała, i skoro z wnętrza wody nie […]

Barwy barwników cz. 2

W barwnikach światło ulega odbiciu na powierzchni cząsteczek, częściowo jednak ulega pochłanianiu w nich. Odbicie jest niezbędne dla wysłania światła do oka, pochłanianie – dla nadania ciału barwy. Taż sama uwaga dotyczy kwiatów. Róża zawdzięcza czerwoną barwę nie światłu odbitemu od jej powierzchni, lecz temu, które przenikło w jej substancję i uległo odbiciu wewnątrz niej, […]

Barwy barwników cz. 1

Druga część padającego na ciało światła przenika w nie i od togo, jak jest tam przyjęta, zależy barwa ciała. Zbadajmy nieco dokładniej działanie barwników na światło. Składają się one z cząsteczek zmieszanych z ośrodkiem, przenoszącym światło. Chociaż zmieszanie jest bardzo dokładne, przecież cząsteczki pozostają wciąż cząsteczkami, rozsuniętymi jedna od drugiej, jakkolwiek na odległości bardzo nieznaczne. […]